Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä

Christer Lindholm
Oy CLE Invest Ab
Täktomintie 637
10900 Hanko
christer@cleinvest.fi

Rekisterin nimi

Palvelurekisteri   

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisteriin talletetaan internet-lomakkeella tai
asiakaspalvelussamme ilmoittamasi tiedot. Tietoja voidaan käyttää
asiakassuhteen hoitamiseen, internet-lomakkeelta tulleiden viestien
käsittelyyn, niihin vastaamisen ja pyyntöjen käsittelyyn. Tilauksen tehneille
lähetetään asiakastyytyväisyyskysely. Tietoja voidaan mahdollisesti käyttää
myös kehittämiseen, analysoimiseen, tilastojen tekoon sekä palveluiden
tuottamiseen, niiden tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä myyntiin ja markkinointiin.
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin
ilmoittamalla siitä kirjallisesti.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteriin talletetaan ainoastaan internet-lomakkeella tai asiakaspalvelussamme ilmoittamasi tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille.  

Rekisterin suojaus

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä henkilötietolain 29 §:n mukaisesti vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen korjaamista. Tarkastus- tai korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Oy CLE Invest Ab
Täktomintie 637
10900 Hanko