Tosiasioita rikkaruohojen torjunnasta

Ympäristösyistä rikkaruohojen torjunta kemikaaleilla tai suolalla on monin paikoin kiellettyä tai muutoin ei-toivottua. Kunnat ja yksityiset maanomistajat etsivät siksi ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja. Nykyisin on olemassa paljon erilaisia menetelmiä, esimerkiksi kuuma vesi tai höyry. Ne ovat kuitenkin valitettavasti vähemmän tehokkaita, työläitä ja usein kalliita. Me luotamme kahteen tehokkaampaan vaihtoehtoon.

Mekaaninen rikkaruohojen torjunta päällystetyillä reiteillä
Monivuotinen kokemuksemme rikkaruohojen torjunnasta on saanut meidät luottamaan koeteltuihin, tehokkaisiin tekniikoihin. Toinen niistä on rikkaruohojen mekaaninen torjunta.  Käytämme harjaa ja vaakasuunnassa pyörivää levyä. Halkaisijaltaan 40 cm – 110 cm harja sopii erilaisille pinnoille, pääasiassa mukulakivikaduille tai käytäville. Valinta on helppo, tarpeen mukaan pintaa säästävät taipuisat harjakset ja/tai jäykemmät, aggressiivisemmat harjakset, jolloin siisti lopputulos on heti havaittavissa ja työ sujuu nopeasti.

Mekaaninen rikkaruohojen torjunta päällystämättömillä pinnoilla
Päällystämättömillä pinnoilla, kuten jalankulkuteillä tai sorapintaisilla pihoilla rikkaruohojen torjunnassa käytetään pystysuuntaisia työkaluja. Työleveydet 90/110/150 cm poistavat paitsi itse kasvit, myös valtaosan niiden juurista. Näin nopea uudelleenkasvu estyy. Mekaanisten rikkaruohojen torjuntalaitteiden alustoiksi soveltuvat vakiomalliset kiinteistötraktorit kaikilta yleisimmiltä valmistajilta.

Terminen torjunta infrapunalämmityksellä
Toinen erityisen tehokas vaihtoehto on rikkaruohojen torjunta kuumuuden avulla. Periaate on yksinkertainen: kuuman ilman ja infrapunalämmön yhteisvaikutuksesta rikkaruohon proteiinirakenteet hajoavat siten, että kasvi kuihtuu. Tässä on tärkeää, että torjunta suoritetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kun rikkakasvit ovat saavuttaneet tietyn korkeuden (noin 10 cm), tehokas terminen torjunta ei ole enää mahdollista. Nyrkkisääntönä torjunnassa on, että se on aloitettava kasvukauden alussa keväällä, kun kasvit ovat vielä pieniä. Toiminta on helppoa: kasvustosta riippuen rikkaruohojen torjuntakonetta ajetaan hitaasti, noin 1,0 – 2,5 km/h, rikkaruohojen valtaamien paikkojen yli. Päällystetyt pinnat, sora-, kivi- ja hiekkapinnat, joissa kuljetaan säännöllisesti, esim. kaupunkien ja kuntakeskusten aukiot, kävelytiet ja asuinalueet sekä myös puistot ja hautausmaat ovat tyypillisiä kohteita. Ensimmäinen tulos on nähtävissä heti käsittelyn jälkeen: Kasvit kuihtuvat. 1-2 päivän kuluessa kasvi kellastuu ja noin viikon kuluttua kuolleen kasvin jäänteet voidaan harjata pois pinnalta. Käsittely tulee toistaa kolmen – neljän viikon välein kasvukauden aikana keväästä syksyyn, jotta nopeaa uudelleenkasvua ei tapahdu. Rikkaruohojen termiseen käsittelyyn on saatavana erilaisia koneita. Käytöstä ja pinnan ominaisuuksista riippuen voidaan käyttää käsikäyttöistä laitetta työleveyksillä 15 cm – 75 cm, tai työlaitteena kiinteistötraktorissa työleveyksillä 75 – 125 cm. Esimerkkinä thermHit 45:n (työleveys 45 cm) kaasunkulutus on noin 1,4 – 2,8 kg tunnissa ja thermHit 75:n (työleveys 75 cm) noin 6 kg tunnissa. Muista valmistajista poiketen Kersten kattaa koko työleveysalueen 8 cm – 125 cm, sekä mekaanisesti että termisesti. Tästä on se hyöty, että käyttäjä löytää oikean laitteen joka käyttöön samalta toimittajalta.